All deleted tweets from politicians

RT @raajjemv: RT @raajjemv: JSC ge ithubaaru boduve, hushaalhaa shakuvaathah ithuruvejje: 2018 gai emme 9 shakuvaa, mi aharu 312 raajje.mv/90559

RT @raajjemv: RT @raajjemv: Dr. Afrasheem'ge marah 8 aharu, mi jareemaa hingi meehun hoadhai haqqu adhabu dheveyne kamaamedhu shakku! https://t.co/lifqeV…

RT @shirukhaan: MDP ah 15 aharu furigen dhaairu Addu MDP office Thalhulaafa. Verikama havaaluve party dhookollaafa. @SobeAbdulla @ibusolih @aslamdp @HassanLatheef @nautymatox @MariyaDidi @nihad_m @HithadhooNazil @MohamedNasheed @ibrey2020 @ShafiuJameel