All deleted tweets from politicians

RT @MoYSCEmv: ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ އިލްމީ ބަހުސް މިރޭ 10:30 ގައި @Raajje_tv އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. https://t.co/gQ5WCGvuZZ

ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދު އަރިސްކުރަން . ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ދިވެހިރާއްޖެއީ ، ސުލްހަވެރި، ތަނަވަސް އަދި ބާއްޖަވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ! آمين. https://t.co/w7rXZcraZF

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ މާދަމާގެ ޖީލުތަކަށް ފައިދާކުރާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދިނުމަށް. ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން! #NationalDay #NationFirst 🇲🇻 https://t.co/WS7ZJSQ986

RT @MoCSTmv: ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ ވޯރކިން ގުރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. 1/2 https://t.co/vrQtggIis7

RT @presidencymv: ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި ފަރުދަކު، ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި، މަދުވެގެން 35 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. https://t.co/TxJHj54LPB

RT @librarymv: 75 އަހަރުވީ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް - ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަނީ @NaajihDidi މިހާރު ފޭސްބުކް ލައިވް ކުރިއަށްދަނީ facebook.com/10000911050287…

Yumna Maumoon (unknown) tweeted :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރޭ މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ ކުތުބުޚާނާގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ވެރީންނަށާއި، އެންމެހައި ކުތުބުދާރުންނަށާއަ، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުތުބުޚާނާތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން. @librarymv #NLM75 💎 1/3 https://t.co/IzLot8AMLC