All deleted tweets from politicians

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރަތްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން ◽◽ https://t.co/eyUFzhcHJw

RT @ibusolih: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވި ރައްޔިތުންނަށް ތިޔާގިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވުން. https://t.co/H1x50DoG3d

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. https://t.co/WzUpJfEdcI