All deleted tweets from politicians

RT @HeritageMv: @UNESCO ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ @yumna_maumoon މިއަދު މިނިސްޓަރ @aslamdp އަދި މެޔަރ @SifaMohammed އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި (1/2) https://t.co/if3tiAkcyc

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG

Aishath Ali (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: RT @MoEdumv: މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ސްކޫލްތަކުގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން. https://t.co/TOg8VzySkG