All deleted tweets from politicians

Hassantay2019 (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގައިވާ ހާލަތުގައި މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށްދާ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީީނު ވުމުގެ އުސޫލު 13 ޖޫނު 2020ގައި އިސްލާޙް ކުރެވިފައި: covid19.health.gov.mv/wp-content/upl…

RT @ArchivesMv: RT @ArchivesMv: ދުނިޔޭގެ އަރުޝީފު ހަފުތާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޭސްބުކް ޕްރޮގްރާމް @MoACHmv @ICArchiv @yumna_maumoon #IAW2020 https://…