All deleted tweets from politicians

RT @AliHashimSmith1: ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސޮނޭވާ ފުށީގެ އޮކިއުޕެންސީ މިހާރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 35 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. އަދި ރޫމްތައް މަދު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ރަށްރަށުގެ އޮކިއުޕެންސީ އެވްރެޖު ގޮތެއްގައި ހުރީ 30 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. https://t.co/XKOGYlmGrz

RT @ImmigrationMV: ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް އަމިއްލައަށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު: bit.ly/39tZ9AQ https://t.co/Jl9pyK6DR9

RT @librarymv: 75 އަހަރުވީ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް - ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަނީ @NaajihDidi މިހާރު ފޭސްބުކް ލައިވް ކުރިއަށްދަނީ facebook.com/10000911050287…

RT @HassanImsad: ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ" ސިއްހަތެއްގައި ރައްޔިތުން ބޭތިއްބުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން.. ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމު ކުރަނީ އައްޑޫ #މީދޫ. ސަރުކާރު 👏 އެމް.ޕީ @Roxeyna 👏 https://t.co/clLEmPv5gg