All deleted tweets from politicians

RT @Simwarr: “ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ ރީތި ކަން އެންމެ ބޮޑޮ އެއް އަތޮޅަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު” -ރައީސް ނަޝީދު- “އައްޑޫގަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްގެން، އޭގެން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް މަންފާ އާއި ފައިދާ ލިބޭނެ” -ރައީސް ނަޝީދު- https://t.co/VmBnV7jei1

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

RT @aisthly: RT @aisthly: ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Aishath Ali (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން https://t.co/qvWHRonf7F

Mohamed Wisam (unknown) tweeted :

އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރަތްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން ◽◽ https://t.co/eyUFzhcHJw

RT @ibusolih: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ އުފާވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަވަހަށް އަރައިގަނެވި ރައްޔިތުންނަށް ތިޔާގިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް ﷲ މިންވަރުކުރެއްވުން. https://t.co/H1x50DoG3d

Abdulla Waheed (unknown) tweeted :

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް އަރިސްކުރަން. https://t.co/Irh2hnZwYr

Mohamed Ismail (unknown) tweeted :

ދިވެހިރައްޔިތުންނައް އެނޑުމެއްނެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ އިންޑިޔާގެ މޯދީ ދަތުރުކުރަން ހަދިޔާކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހިޔާނާތެއްބާ ؟ މިމައްސަލައަކީ ވަގުތުން ވަގުތައް އޭސީސީން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މީ ބޮޑުޖަރީމާއަކައްނޫނީ ނުވާނެ https://t.co/s7IBg2k5fJ

RT @AriBilaiy: #indiaout ބޭރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެ ނަމުގާ ނެގި ލޯނު ވަގައް @iameeru ކައި ހުސްކޮއްފި ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނައް ދިން އެހީ ކޮޅުވެސް ވަގަށް ކައިފި، ކަދުރު ކޮޅުވެސް ވަގައް ކެއީ އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓެއް ގޮތު ކާ ކިހާ ދުވަހަކު ތިބެ ވޭނެބާ @ibusolih @abdulla_shahid https://t.co/KG48wbAgW1

Hassantay (unknown) retweeted @MTCCPlc :

RT @MTCCPlc: ޔަންމާ ދިވެހިންނާއިއެކު- ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އެކުވެރިއެއް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބައިވެރިއެއް، އަދި ދަތުރު ފަތުރުގެ އެހީތެރިއެއް. ⁦#TeamMTCC⁩#Yanmar⁩#MTCCTrading⁩ https://t.co/hGCdGJbZ48