All deleted tweets from politicians

RT @IIbrahimFaisal: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. @nihad_m @aslamdp @Roxeyna @ahmedgais @MGasam https://t.co/PMD6EeC8en

Hassantay (unknown) retweeted @Simwarr :

RT @Simwarr: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. https://t.co/S1McMuIqld

RT @Simwarr: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. https://t.co/S1McMuIqld

Hassantay (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.އެސް ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގައި އިށީންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކާމިޔާބު އިމްޙާނަކަށް އެދެން. ❤️ https://t.co/Nseob9pMGn

RT @MoNPImv: ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް @MTCCPlc އިން 24 ޖޫން 2020 ގައި ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް https://t.co/81JzSIzkMR