All deleted tweets from politicians

RT @Hasa_Naa: 5/2008 ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު. މި ސަރުކާރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮއްފައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ފުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 52މާއްދާގެ (ހ) އާއި މުޅިން ޚިލާފަށް. #FreePresidentYameenNow https://t.co/AiykbLDC5i