All deleted tweets from politicians

ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދު އަރިސްކުރަން . ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ދިވެހިރާއްޖެއީ ، ސުލްހަވެރި، ތަނަވަސް އަދި ބާއްޖަވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ! آمين. https://t.co/w7rXZcraZF