All deleted tweets from politicians

RT @PoliceMv: ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެން policelife.mv/page/150315 https://t.co/vwuK8BailG

Hassantay (unknown) retweeted @TeamFenaka :

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @TeamFenaka: ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ އިންޖީނުގެތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެކަހެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ށ. ނަރުދޫ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފަ. #ޓީމްފެނަކަ https://t.co/6oNCqK3EwT

RT @dhon_kanbulo: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ތަކުގަ ޕޮޒިޓިވެފަ ތިބި މީހުން ލައްވާ ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރަން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން އޮޅުވާލައިން އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުންތަކެއްގަ ސޮއި ކުރިވާ އެބަ. މީއަނެއްކާ އިންޑިޔާއިން ގެނެސްގެން އުޅޭ ވެކްސިނެއް ތަ؟ @riz_zaidd @HeenaWaleed @DhiyaresNews

RT @fazyahmed: 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު، ކޮންމެ ފްލޯއެއްގައި 20 އެޕާޓްމެންޓް. ފްލޯއެއްގައި 100 މީހުން، ޓަވަރެއްގައި 2400 މީހުން. މުޅި 16 ޓަވަރުގެ އާބާދީ 40000 ކައިރި ކުރާނެ. ދެ ކޮޓަރީގެ އެެޕާޓްމެންޓުގެ ޖާގައަކީ 570 އަކަ ފޫޓު. https://t.co/N3wRacPfIA

Hassantay2019 (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގައިވާ ހާލަތުގައި މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށްދާ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީީނު ވުމުގެ އުސޫލު 13 ޖޫނު 2020ގައި އިސްލާޙް ކުރެވިފައި: covid19.health.gov.mv/wp-content/upl…