All deleted tweets from politicians

RT @AliHashimSmith1: ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސޮނޭވާ ފުށީގެ އޮކިއުޕެންސީ މިހާރު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 35 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. އަދި ރޫމްތައް މަދު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ރަށްރަށުގެ އޮކިއުޕެންސީ އެވްރެޖު ގޮތެއްގައި ހުރީ 30 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. https://t.co/XKOGYlmGrz

RT @naibuthuthu3: އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިނަގާ ރޭޓުވެސް ބަދަލުވުން މުހިއްމު، މިހާރު އައްޑޫ ހެރެތެރެއާއި ކުރުނބާވިލެޖް ރިސޯޓު ރެންޓު ނަގާރޭޓް އެއްވަރު،mihaaru.com/news/77675 @faya_i @AdduShareef @nihad_m @AraairuRasheed @Roxeyna @aslamdp @kelaaibrey @YasirLathyf @HunuboliHussain

Waddey (unknown) tweeted :

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ދުވާލަކު 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ސާންޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ކަމަށާއި ގާތްގަޑަކަށް 30 މިނެޓުން ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބޭ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

RT @asadhaddu: ❼❷ ލ. މާބައިދޫ މަޝްރޫއުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮނުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މުޅި މަޝްރޫއުގެ 65% މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ❽❷ ގއ. މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލޖެހުން އަދި ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މަޝްރޫއުގެ %40 މަސައްކަތް ނިމިފައި https://t.co/7Z30AvzOFK