All deleted tweets from politicians

RT @mhshifau: މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮއް ހަލާސްކޮއްފި. އިރާދުކުރެއްވިޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މަސްވެރިންނަށް ބަރާބަރަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ. https://t.co/0pqfO0kt44

މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮއް ހަލާސްކޮއްފި. އިރާދުކުރެއްވިޔާ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މަސްވެރިންނަށް ބަރާބަރަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ. https://t.co/0pqfO0kt44