All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @Lucasjalyl :

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހެޔޮނިޔަރުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު މިސަރަހައްދު ތަކުގެ ރައްޔިިތުން ހިނިތުން ވުމާއިއެކު އެބަބަލައި ގަނޭ، ޝުކުރިއްޔާ🙏 @ibusolih @MohamedNasheed @FaisalNasym https://t.co/ZqBmREGIvD

RT @naibuthuthu3: އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިނަގާ ރޭޓުވެސް ބަދަލުވުން މުހިއްމު، މިހާރު އައްޑޫ ހެރެތެރެއާއި ކުރުނބާވިލެޖް ރިސޯޓު ރެންޓު ނަގާރޭޓް އެއްވަރު،mihaaru.com/news/77675 @faya_i @AdduShareef @nihad_m @AraairuRasheed @Roxeyna @aslamdp @kelaaibrey @YasirLathyf @HunuboliHussain