All deleted tweets from politicians

ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހާއި އުފާވެރި ޢީދު ދުވަހުގެ ހެއު އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/UjmGaEWx5b

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އުފާވެރި މި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/Bwowtyj9XZ

@ManadhooThoriq . އުފާވެރި އުފަން ދުވަހަކަށް އެދެން.