All deleted tweets from politicians

ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކްބާދު އަރިސްކުރަން . ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ދިވެހިރާއްޖެއީ ، ސުލްހަވެރި، ތަނަވަސް އަދި ބާއްޖަވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ! آمين. https://t.co/w7rXZcraZF

RT @IIbrahimFaisal: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. @nihad_m @aslamdp @Roxeyna @ahmedgais @MGasam https://t.co/PMD6EeC8en

Hassantay (unknown) retweeted @Lucasjalyl :

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

Hassantay (unknown) retweeted @Simwarr :

RT @Simwarr: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. https://t.co/S1McMuIqld

RT @Simwarr: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. https://t.co/S1McMuIqld

RT @StopFraudMV: ގއ. ހަތަރު ރަށެއްގެ ސުނާމީގެތަށް ނިންމުމަށް އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ @MMuizzu އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޖިހާދަށް، އެމްއާރުޑީސީ ޕްރޮކްސީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެތަށް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑީޖީ ޝާނާ ފާރޫޤު ކޮށް ދެއްވާފައިވޭ. @ACC_Maldives https://t.co/4hw3iUFX5y

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އުފާވެރި މި މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކުބާދީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. https://t.co/Bwowtyj9XZ

RT @thohir2: އެމްޑީޕީގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ޕާޓީގެ ހިތްވަރު ގަދަ ރައީސް @MohamedNasheed އާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. @MDPSecretariat https://t.co/FDl6TmGkxo

Hassantay2019 (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގައިވާ ހާލަތުގައި މާލެ ސިޓީން ރަށްރަށަށްދާ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީީނު ވުމުގެ އުސޫލު 13 ޖޫނު 2020ގައި އިސްލާޙް ކުރެވިފައި: covid19.health.gov.mv/wp-content/upl…