All deleted tweets from politicians

RT @IIbrahimFaisal: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. @nihad_m @aslamdp @Roxeyna @ahmedgais @MGasam https://t.co/PMD6EeC8en

Hassantay (unknown) retweeted @Lucasjalyl :

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

RT @Lucasjalyl: އުތުރާއި ދެކުނަށް އުންމީދު ގެނެސްދޭ ސަރުކާރު: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރެއް https://t.co/reCl6l6LGv

RT @Simwarr: އުފާވެރި ހަބަރަކީ: އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ތިނަދު އަށް ޝެޑިއުލްކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާގޯގެ ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ. https://t.co/S1McMuIqld

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 6.6މ ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/aRJHt9NYjC

@TeamFenaka އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އޯޝަން ގޭޓް ޕވޓ ލޓޑ އަށް މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނީ 9.6 ރ އަށް 260 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ތަކުލީފެއްނެތި ހޯދޭނޭމަގު މިސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރާނެ. https://t.co/46PUoyhrv0

RT @AidhaHakeem: އަލީ ވަހީދާއި ދޭތެރޭ ދިވެހިސަރުކާރުން ނެންގެވި އަވަސް އަދި މުހިންމު ސްޓޭންޑް އަށް އަންހެނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސެލިއުޓް ކުރަން. ހަމަ މިނޭވާގައި ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެކަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާ ވެސް އަވަހަށް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދެއްވާ. މިހާރުވެސް މާބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ. އނސފ

Waddey (unknown) tweeted :

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ދުވާލަކު 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ސާންޕަލް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ކަމަށާއި ގާތްގަޑަކަށް 30 މިނެޓުން ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބޭ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަށް ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދައްކާލަން އެދެފި mihaaru.com/news/76696

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: އިންޓަނެޓުގައި ކުޑަކުދިން މަޅީގައި ޖައްސައި ބްލެކްމެއިލާއި ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް mihaaru.com/report/76344