All deleted tweets from politicians

RT @MoGFSSmv: ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭތިއްބުަމަށް ޤާއިމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެލްޓަރއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން ހަމަޖެހިއްޖެ https://t.co/lG0KaUuV8d

Aishah Didi (unknown) retweeted @MoGFSSmv :

RT @MoGFSSmv: ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބޭތިއްބުަމަށް ޤާއިމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެލްޓަރއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން ހަމަޖެހިއްޖެ https://t.co/lG0KaUuV8d

RT @dhon_kanbulo: ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ތަކުގަ ޕޮޒިޓިވެފަ ތިބި މީހުން ލައްވާ ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރަން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން އޮޅުވާލައިން އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުންތަކެއްގަ ސޮއި ކުރިވާ އެބަ. މީއަނެއްކާ އިންޑިޔާއިން ގެނެސްގެން އުޅޭ ވެކްސިނެއް ތަ؟ @riz_zaidd @HeenaWaleed @DhiyaresNews

.@faya_i ގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ތާއިދު ކުރަން. އަދި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްކުރުމަށް އިސްނަންގަވައިގެން ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ޝުކުރު ހައްގު މަސައްކަތްޕުޅެއް.

RT @amathyn: ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާ ސިނާޢަތުތައް ބިދޭންސީންގެ އަތްމައްޗަށް މުޅިން ދާފަދަ ޤާނޫނީ ދޮރެއް ހުޅުވުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން އެެއްލައްކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ ދިހަ އަހަރުގެ ކުލީ އެގްރިމެންޓް އަކަށް ރެޒިޑެންސް ވިސާ ދެވިގެން ނުވާނެ. އެ ގޯސް ނުހައްދަވާ .@mvpeoplesmajlis

RT @maumoonagayoom: މިކަން މުޖްތަމަޢުން މުޅިން ލުހެލުމަށް ޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން ވަރުގަދަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ. @presidencymv @MoGFSSmv @PoliceMv @PGO_MV @MRM_Office