All deleted tweets from politicians

Hassantay (unknown) retweeted @MoEdumv :

RT @MoEdumv: މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭ.އެސް ލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގައި އިށީންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ކާމިޔާބު އިމްޙާނަކަށް އެދެން. ❤️ https://t.co/Nseob9pMGn

ވިހިވަނަ ގަރުނު ތިލަދުންމަތީ ކުރާ އެންމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކީ އޮޱިދޯނިފަހަރުގައި ރައްރަށަށް ދުއްވައިގެން ކުރާވިޔަފާރިއެވެ. މިގޮތުން ކުޅުދުފުށިން ރޯނު، ނޮލިވަރަމުން ބިލެއް ، ހަނިމާދޫއިން ދަރު، ބާރަށުން ފަންގެ، ފިއްލަދޫއިން ކާށި، ކެލާއިން ކައްޓަލަ، ދިއްދޫއިން މަސް، އުތީމުން ސާންތި

RT @feshunonline: RT @feshunonline: އ.ދ.ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއް – ރައީސް ޞާލިޙް feshun.mv/91478