All deleted tweets from politicians

RT @HuvadhooPost: RT @HuvadhooPost: ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން މަޖިލީހުން އެކަމަށް ފާރަވެރި ވުމަކީ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް: ރައީސް ނަޝީދު https://t.co/rTdy1P…

RT @HuvadhooPost: RT @HuvadhooPost: ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން މަޖިލީހުން އެކަމަށް ފާރަވެރި ވުމަކީ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް: ރައީސް ނަޝީދު https://t.co/rTdy1P…

RT @Simwarr: “ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ ރީތި ކަން އެންމެ ބޮޑޮ އެއް އަތޮޅަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު” -ރައީސް ނަޝީދު- “އައްޑޫގަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްގެން، އޭގެން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް މަންފާ އާއި ފައިދާ ލިބޭނެ” -ރައީސް ނަޝީދު- https://t.co/VmBnV7jei1

Moosa Siraj (unknown) tweeted :

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ މެދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަޅުގަނޑު އަދި އެމްޑީޕީ ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު. އިރާދަކުރެއްވިޔާ މިތިބީ ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުމަތީގައި 💛 https://t.co/iwMF3b6hyt

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolihގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި - މާލެ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ ކުދިން އުފަންވާ ރަށް - 15 އަހަރަށް ފަހު އިންކިއުބޭޓަރ - 3 ބޭބޭ ވާމާސް، 2 ނިއޮނަޓަލް ވެންޓިލޭޓާރ ވަނީ ހޯދައިދެވިފަ - އާ އިކުއިޕްމަންޓްސް އާ އެކު ލޮލުގެ ސާޖަރީ https://t.co/66YmtW7iek

RT @MoTCAmv: މި މިނިސްޓްރީ އިން ތަރައްގީކުރި ހއ ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ރައީސް @ibusolih ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓްގައި ފެށިގެންދާނެ https://t.co/9bJ0xTOr5I

Bugey (unknown) retweeted @psmnewsmv :

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި "ބަސް ސްޓޮޕް" ނައިބް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި psmnews.mv/77768 https://t.co/g5hcXVmfpv

RT @Mohamedshaheem1: ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލްމެންބަރުންނާއި ޢާއްމު މެމްބަރުންނަށް އަރިސްކުރަން.

RT @Banafsaa: ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރުމުގެ މަސްއަލައިގެ އިސްތިޢުނާގައި ސްޕްރީމްކޯޓުން މިއަދު ނިންމެވި ނިންމެވުމުން އެނގިގެން ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ ތަކަކީ ސިޔާސީ ދަޢުވާ ތަކެއްކަން.ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

RT @Muhuthaz: ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫގެ ފެށުން އައީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ޒައާމަތުގައި. ފުރަތަމަ ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ޑްރާފްޓްކުރެވުނު. އޭގެ ފަހުން އައިވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ދައުރެއްގައިވެސް އެގާނޫނުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ. އެގާނޫނުގެ މައިގަނޑު ބައިތަށް އޭރުގަވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެހުރީ އެއްގޮތަކަށް.