All deleted tweets from politicians

RT @thohir2: އެމްޑީޕީގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ޕާޓީގެ ހިތްވަރު ގަދަ ރައީސް @MohamedNasheed އާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސްކުރަން. @MDPSecretariat https://t.co/FDl6TmGkxo

RT @online_ras: RT @online_ras: ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދިޔުމަކަށް ނުވިސްނަން؛ ގޮތް ނިއްމާނީ ރައްޔިތުން: ރައީސް ift.tt/31aP2iC

Saud Hussain MP (unknown) tweeted :

މިއީ ރައީސް @ibusolih އާއިއެކު އެންމެން އެއްބައިވެ ގައުމު ބިނާކުރަންވީ ވަގުތު، ޖަޒްބާތުަގަ ފުރައްސާރަކުރުން އާއްމުކުރަންވީ ވަގުތެއްނުން. ވެރިކަމަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިއެކު! ވީރާނާ ކުރުމުގެ ނަމޫނާ ދައްކައިގެނެއްނުން!