All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: تشکلها سرمایه اجتماعی کشور هستند.تا الان در دولت دوازدهم ۱۲۰۰ تشکل زنان و خانواده دوره های توان افزایی را طی کردند ilna.newsبخش-اجتماعی-5/866144-فعالیت-های-معاونت-زنان-با-هدف-توان-افزایی-مشتاقان-خدمت-به-مردم https://t.co/QpIQ9FfjvM

RT @ebtekarm_ir: تشکلها سرمایه اجتماعی کشور هستند.تا الان در دولت دوازدهم ۱۲۰۰ تشکل زنان و خانواده دوره های توان افزایی را طی کردند ilna.newsبخش-اجتماعی-5/866144-فعالیت-های-معاونت-زنان-با-هدف-توان-افزایی-مشتاقان-خدمت-به-مردم https://t.co/QpIQ9FfjvM

RT @ebtekarm_ir: تشکلها سرمایه اجتماعی کشور هستند.تا الان در دولت دوازدهم ۱۲۰۰ تشکل زنان و خانواده دوره های توان افزایی را طی کردند ilna.newsبخش-اجتماعی-5/866144-فعالیت-های-معاونت-زنان-با-هدف-توان-افزایی-مشتاقان-خدمت-به-مردم https://t.co/QpIQ9FfjvM

RT @ebtekarm_ir: گفتگوی بین نسلی در ساز وکاری علمی و اجرایی در آموزش و پرورش آغاز شد؛با همکاری معاونت و آن وزارت از امروز در ۱۲۰۰ کلاس ۳۱ استان که ۳۰۰۰۰دانش آموز را در برمی گیرد. ۷۵۰ کارگاه در ۴ محور گفتگوی دانش آموزان با “همسالان”، “والدین”، “اولیای مدرسه” و “مقامات محلی و استانی” برگزار میشود https://t.co/TlAY3coUYj