All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl

RT @ebtekarm_ir: ما چهل سال است که در این راه قدم گذاردیم... آیه ۱۲۰ توبه: «مردم مدينه و پيرامونشان را نرسد كه از پيامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جان او بدانند، چرا كه هيچ تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه خدا به آنان نمى‌رسد؛ و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى‌آورد قدم نمى‌گذارند و..

RT @ebtekarm_ir: ما چهل سال است که در این راه قدم گذاردیم... آیه ۱۲۰ توبه: «مردم مدينه و پيرامونشان را نرسد كه از پيامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جان او بدانند، چرا كه هيچ تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه خدا به آنان نمى‌رسد؛ و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى‌آورد قدم نمى‌گذارند و..