All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: «در خانه بمانید یک دستور پزشکی است نه یک توصیه بهداشتی» به خودتان، خانواده و کادر پزشکی رحم کنید. خوشبختانه مردم فهیم اکثرا رعایت کردند ولی رفتار اقلیتی میتواند تلاش انها را خنثی کند. women.gov.ir/fa/news/12827/… #StayAtHomeOrder #coronavirus #SanctionsKill #در_خانه_بمانیم https://t.co/fTyUjCSMEa

RT @ebtekarm_ir: «در خانه بمانید یک دستور پزشکی است نه یک توصیه بهداشتی» به خودتان، خانواده و کادر پزشکی رحم کنید. خوشبختانه مردم فهیم اکثرا رعایت کردند ولی رفتار اقلیتی میتواند تلاش انها را خنثی کند. women.gov.ir/fa/news/12827/… #StayAtHomeOrder #coronavirus #SanctionsKill #در_خانه_بمانیم https://t.co/fTyUjCSMEa

RT @ebtekarm_ir: کادر درمانی فداکار را ببینید! در خانه ماندن نجات جان خودتان و نجات جان این عزیزان در آخرین سنگر سلامت است. #در_خانه_بمانیم #كرونا https://t.co/RQZPCC2uw0

RT @ebtekarm_ir: کادر درمانی فداکار را ببینید! در خانه ماندن نجات جان خودتان و نجات جان این عزیزان در آخرین سنگر سلامت است. #در_خانه_بمانیم #كرونا https://t.co/RQZPCC2uw0

RT @ebtekarm_ir: از کرمان برگشتم، دیدم بحث سر این عکس ادامه دارد. اینجا با دو خانم روبرو که جلوی اتوبوس نشستن حرف می زدیم، ولی در کادر نیستن. قضاوت فراوان، اما حقیقت؟ در برنامه ها، جلسات، سفر استانی، روستاها، تشکلها،زندانها، اسیب دیده های اجتماعی در خدمت مردمیم. ولی بی آر تی سواری لطف دیگری دارد. https://t.co/7Ty3Godaof