All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: قدم #زنان در #آزادی گلباران. از زمستان ۹۶ که شیوه نامه ای در #دولت_دوازدهم تصویب شد تا امروز مسعود سلطانی فر پیگیر حضور زنان در ورزشگاهها بوده تا به انجام رسید... با دشواری های زیاد! https://t.co/YI533NAgBd

RT @ebtekarm_ir: قدم #زنان در #آزادی گلباران. از زمستان ۹۶ که شیوه نامه ای در #دولت_دوازدهم تصویب شد تا امروز مسعود سلطانی فر پیگیر حضور زنان در ورزشگاهها بوده تا به انجام رسید... با دشواری های زیاد! https://t.co/YI533NAgBd

RT @ebtekarm_ir: قدم #زنان در #آزادی گلباران. از زمستان ۹۶ که شیوه نامه ای در #دولت_دوازدهم تصویب شد تا امروز مسعود سلطانی فر پیگیر حضور زنان در ورزشگاهها بوده تا به انجام رسید... با دشواری های زیاد! https://t.co/YI533NAgBd

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دستیار من در بیمارستان حضور یافت و با خانواده گفتگو کردند. بر اساس شواهد و ضرورت با ریاست قوه قضاییه مکاتبه شد به انتظار اینکه این رویه ها تکرار نشود.

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دستیار من در بیمارستان حضور یافت و با خانواده گفتگو کردند. بر اساس شواهد و ضرورت با ریاست قوه قضاییه مکاتبه شد به انتظار اینکه این رویه ها تکرار نشود.

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دستیار من در بیمارستان حضور یافت و با خانواده گفتگو کردند. بر اساس شواهد و ضرورت با ریاست قوه قضاییه مکاتبه شد به انتظار اینکه این رویه ها تکرار نشود.

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دستیار من در بیمارستان حضور یافت و با خانواده گفتگو کردند. بر اساس شواهد و ضرورت با ریاست قوه قضاییه مکاتبه شد به انتظار اینکه این رویه ها تکرار نشود.

RT @ebtekarm_ir: تلاشهای شما بعنوان یک روحانی معتمد مردم در اصلاح فرهنگی بسیار موثر است. معاونت زنان و حانواده پیگیر لایحه تامین امنیت زنان برابر خشنوت است. امیدوارم خبرهای خوبی در راه باشد. twitter.com/smaeel_azari/s…