All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @Khamenei_fa: بنده میخواهم صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه‌ی دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه‌ی با این بیماری [#کرونا] که اخیراً در کشور به‌وجود آمده؛ و همچنین از مجموعه‌ی همکاران آقای وزیر بهداشت @saeednamaki در این وزارتخانه به خاطر تلاشهایی که میکنند و زحمتی که میکشند. https://t.co/mB0r53cj10

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @Khamenei_fa: بنده میخواهم صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه‌ی دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه‌ی با این بیماری [#کرونا] که اخیراً در کشور به‌وجود آمده؛ و همچنین از مجموعه‌ی همکاران آقای وزیر بهداشت @saeednamaki در این وزارتخانه به خاطر تلاشهایی که میکنند و زحمتی که میکشند. https://t.co/mB0r53cj10

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @ebtekarm_ir: زنان و مردان قهرمان این سرزمین: اینبار پزشکان، رزیدنت ها، اینترن ها، پرستاران و نیروهای خدماتی در خط مقدم مقابله با #کرونا. با اقدامات پیشگیرانه و رعایت دستورالعملها آنها را یاری کنیم. https://t.co/siW8OlzXP3

RT @ebtekarm_ir: الان در شورای اداری رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دکتر خالدی گفت ۶۱٪ پزشکان متخصص و فوق تخصص زن هستند . همچنین ۶۱٪ اعضای هیئت علمی و ۵۸٪ پزشکان عمومی در این استان زن هستند. احسنت به این همت،اینده با شما روشن است!

RT @ebtekarm_ir: الان در شورای اداری رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دکتر خالدی گفت ۶۱٪ پزشکان متخصص و فوق تخصص زن هستند . همچنین ۶۱٪ اعضای هیئت علمی و ۵۸٪ پزشکان عمومی در این استان زن هستند. احسنت به این همت،اینده با شما روشن است!