All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: در پاسخ به سوالی در مورد نسبت های اهانت آمیز به #زنان به بهانه نوع پوشش، این حدیث #پیامبر_اسلام را یادآور شدم: احترام به ز…

RT @ebtekarm_ir: مردم ایران از ادیان و اقوام مختلف اهل جنگ نیستند، ولی تاریخ نشان داده که تهدیدات را با وحدت و قاطعیت پاسخ میدهند.انسجام سی…

RT @ebtekarm_ir: مردم ایران از ادیان و اقوام مختلف اهل جنگ نیستند، ولی تاریخ نشان داده که تهدیدات را با وحدت و قاطعیت پاسخ میدهند.انسجام سی…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: پاسخ محکم مجلس و دولت به خشونت علیه زنان : کلیات طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان» با حمایت کامل دولت و ر…

RT @ebtekarm_ir: در مورد اینکه آیا #توافق_پاریس ضمیمه داشته یا نه؟ متن زیر پاسخ ساده آنست. در آبان ٩٤ هنوز توافقنامه پاريس متولد نشده بود…

در پاسخ به ياوه‌گویی‌های #نتانياهو: #هيتلر شماييد؛ #يهوديان در #جمهوری_اسلامی امنيت دارند و در رژيم اشغالگر قدس در ناامنب به سر می‌برند.