All deleted tweets from politicians

از دکتر اسماعیل یزدی بعنوان پدر دندان پرشکی نوین ایران هم یاد میشود. علاوه بر جایگاه علمی، دکتر یزدی یک شخصیت اخلافی و خیر فداکار نیز بود . پزشک‌ دلسوز بیمارستان پارس. روح بزرگش شاد. 🌹🌹🌹 #شهید_خدمت از شمار دو‌چشم یک تن کم، وز شمار خرد هزاران بیش

RT @ebtekarm_ir: از دکتر اسماعیل یزدی بعنوان پدر دندان پرشکی نوین ایران هم یاد میشود. علاوه بر جایگاه علمی، دکتر یزدی یک شخصیت اخلافی و خیر فداکار نیز بود . پزشک‌ دلسوز بیمارستان پارس. روح بزرگش شاد. 🌹🌹🌹 #شهید_خدمت از شمار دو‌چشم یک تن کم، وز شمار خرد هزاران بیش

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m

RT @ebtekarm_ir: از مراکز طرح توانمندسازی #زنان سرپرست خانوار با رویکرد نوین مشاغل خانگی در مشهدبازدید کردم ؛از طرح های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که مجری آن جهاد دانشگاهی است و نیز بازدید از کارگاه کارآفرینی در زمینه فَرَت بافی (نوعی پارچه دستباف) برای ترویج آموزش و اشتغال https://t.co/xJYapqRl8m

RT @ebtekarm_ir: اجرای دوره های #توانمندسازی‌ #زنان در مشاغل مختلف از جمله مشاغل نوین خانگی در استان های هرمزگان، اردبیل، آذربایجان غربی و گلستان با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده/ این طرح در سایر استان ها برای ۱۲۰۰۰ زن سرپرست خانوار مراحل مختلف اجرا را می گذراند. #دولت_دوازدهم https://t.co/e0R7246FBe

RT @ebtekarm_ir: مازندران / طرح الگوی نوین مشاغل خانگی /۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار در سطح ملی و ۳۸۰ زن در استان به اموزش و‌توان افزایی لازم برای اشتغال را می بینند https://t.co/Y7vRBnR6Ay

RT @ebtekarm_ir: مازندران / طرح الگوی نوین مشاغل خانگی /۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار در سطح ملی و ۳۸۰ زن در استان به اموزش و‌توان افزایی لازم برای اشتغال را می بینند https://t.co/Y7vRBnR6Ay