All deleted tweets from politicians

در #شهر گردی امروز هم افزایی خوبی را شاهد بودم، با برگزاری جلسات بین بخشی بین مدیران شهری و نهادهای دولتی در جهت پیشبرد این امر تلاش می‌کنم.