All deleted tweets from politicians

Politicians

yaghoobjadgal

نماینده سابق مردم شهرستان های چابهار، نیکشهر،کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی

zahrasaeedi_ir

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی | عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @Khamenei_fa: ۲۲ بهمن امسال مصادف با چهلم شهید عزیز ما #شهید_سلیمانی است و مردم انگیزه‌ی مضاعف دارند. و ان‌شاءالله دشمنان ما خودشان خواهند دید حضور عظیم مردمی را در #راهپیمایی در میدانها و در خیابانها؛ ان‌شاءالله ملّت ما با همین حضورشان ضربه‌ی کوبنده‌ای بر سیاستهای دشمن وارد خواهند کرد. https://t.co/0iaQKt7D7g

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

RT @ebtekarm_ir: هنر این #مردم دلسوخته گاهی هم این بوده که بازی باخته را تبدیل به برد کنند، مخصوصا اکنون که رقبا از برد خود بسیار اطمینان دارند، شرایط ظاهری هم بنفع آنهاست ولی... “من حیث لایحتسب...” به قول اقبال لاهوری: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

۱/فرصت یک هفته‌ای تبلیغات انتخابات مجلس از هم اکنون آغاز شد. به آگاهی مردم اصفهانمان ایمان داریم. در پایان این یک هفته #زنان ثابت خواهند کرد که #تنها_صدا یشان که خواهد بود. کارگران ثابت خواهند کرد تنها صدا‌ یشان که بود. ورزشکاران ثابت خواهند کرد تنها صدا یشان که خواهد بود

۱/فرصت یک هفته‌ای تبلیغات انتخابات مجلس از هم اکنون آغاز شد. به آگاهی مردم اصفهانمان ایمان داریم. در پایان این یک هفته #زنان ثابت خواهند کرد که #تنها_صدا یشان که خواهد بود. کارگران ثابت خواهند کرد تنها #صدا‌ یشان که بود. ورزشکاران ثابت خواهند کرد #تنها_صدا یشان که خواهد بود...