All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: اقای فاضل لنکرانی در جلسه درس متاسفانه قبل از بررسی خبر و اطمینان از صحت در مورد نقل قولی از سوی من قضاوت کرده. ایرنا اصلاح کردهirna.ir/news/83833119/… و ما هم در معاونت زنان و خانواده پاسخ دادیم. اما در اینکه باید از قران کریم در برابر برخی پیرایه ها وشبهات دفاع کرد شکی ندارم.