All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: خراسان شمالی/استاندار کمک کرده بود سه تا کار گاه جدید مهارتی سفال، چرم و تولید قارچ در زندان بجنورد افتتاح شد. میگفتند کار و هنر باعث میشود لحظاتی از مشکلاتمان فرار کنیم. دادستان که همراهمان بود، کمک کردند امکان خلاصی بعضی زودتر فراهم بشود. رو در رو با زندانی ها گفتگو کردم... https://t.co/uaHOqm0jMk