All deleted tweets from politicians

Politicians

Khamenei_fa

اخبار رویدادها و بیانات حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی

RT @ebtekarm_ir: پادکست (۶) قرانی با ترجمه فارسی از سری اول با موضوعات زنان، جنسیت و خانواده خداوند برای زنان و مردان دارای این صفات👇 آمرزش و پاداشی بزرگ اماده کرده #قرآن_كريم https://t.co/TxJcihAOPD

RT @ebtekarm_ir: و با استقبال از ماه رحمت، ماه رجب، کلیپهای کوتاه و پادکست ترجمه فارسی آیات منتخب موضوعات جنسیت، زنان و خانواده. #قرآن_کریم https://t.co/MjIcoCYQYR

RT @ebtekarm_ir: و با استقبال از ماه رحمت، ماه رجب، کلیپهای کوتاه و پادکست ترجمه فارسی آیات منتخب موضوعات جنسیت، زنان و خانواده. #قرآن_کریم https://t.co/MjIcoCYQYR

RT @ebtekarm_ir: و با استقبال از ماه رحمت، ماه رجب، کلیپهای کوتاه و پادکست ترجمه فارسی آیات منتخب موضوعات جنسیت، زنان و خانواده. #قرآن_کریم https://t.co/MjIcoCYQYR

RT @ebtekarm_ir: و با استقبال از ماه رحمت، ماه رجب، کلیپهای کوتاه و پادکست ترجمه فارسی آیات منتخب موضوعات جنسیت، زنان و خانواده. #قرآن_کریم https://t.co/MjIcoCYQYR

RT @ebtekarm_ir: و با استقبال از ماه رحمت، ماه رجب، کلیپهای کوتاه و پادکست ترجمه فارسی آیات منتخب موضوعات جنسیت، زنان و خانواده. #قرآن_کریم https://t.co/MjIcoCYQYR

Shahram Ghahramani (iran) tweeted :

توییتر فارسی و تناقضات! https://t.co/3hwuFXIZOY

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی روس خانم آنا برزینا https://t.co/hmiCD1FWxf

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی روس خانم آنا برزینا https://t.co/hmiCD1FWxf

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی روس خانم آنا برزینا https://t.co/hmiCD1FWxf