All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: اقای دکتر دینانی ! خدا حفظ کند شما را ! شب قدر اندازه خودمان را نگهداریم نمیشه به جامعه ظلم کنیم، به خانواده ظلم کنیم به محیط زیست ظلم کنیم بعد برای شب قدر ناله بزنیم. #ليلة_القدر #شب_قدر https://t.co/pUq589gID4

RT @ebtekarm_ir: 🌸 بهار گفت و شنود در خانه شما؛ کاری مشترک با کانون گفتگو امام موسی صدر 🔸این بسته شامل تمرین هایی برای بازآفرینی سه مهارت اساسی "گفت و گو" یعنی "شنیدن"، "احترام" و "ابراز" است که هر هفته به یکی از آنها پرداخته می شود. 👇لینک dialogcenter.net/bahardarkhane #در_خانه_بمانیم

RT @ebtekarm_ir: 🌸 بهار گفت و شنود در خانه شما؛ کاری مشترک با کانون گفتگو امام موسی صدر 🔸این بسته شامل تمرین هایی برای بازآفرینی سه مهارت اساسی "گفت و گو" یعنی "شنیدن"، "احترام" و "ابراز" است که هر هفته به یکی از آنها پرداخته می شود. 👇لینک dialogcenter.net/bahardarkhane #در_خانه_بمانیم

@zkohraam خانم کهرام عزیز خداوند پدر بررگوار را رحمت کند و به شما و خانواده محترم صبر و اجر عنایت فرماید.

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…