All deleted tweets from politicians

صد میلیمتر در یک روز بارید. ابا تلاشهای صورت گرفته شهر گمیشان از وضع بحران بعد از سیل خارج شده. گرچه نوز برخی منازل twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: ستاد هماهنگی کمکهای مردمی سازمانهای مردم نهاد برای مناطق #سیل زده متشکل از ۳۵ تشکل در #خرم_آباد جمع آوری کمکهای مردمی و فع…

RT @HomanAdib: مطالبه گری با اخلاق حق تمام سیل زده های عزیز است کاش همه اینقدر راحت و ارام از دغدغه هاشون حرف میزدن به دور از شلوغ بازی و…

RT @HomanAdib: مطالبه گری با اخلاق حق تمام سیل زده های عزیز است کاش همه اینقدر راحت و ارام از دغدغه هاشون حرف میزدن به دور از شلوغ بازی و…

RT @ebtekarm_ir: ستاد هماهنگی کمکهای مردمی سازمانهای مردم نهاد برای مناطق #سیل زده متشکل از ۳۵ تشکل در #خرم_آباد جمع آوری کمکهای مردمی و فع…

سیل نشان داد #گفتار_درمانی به پایان رسیده است. تنها با هوشیاری و عمل میتوان کشور را اداره کرد. #سیل

RT @ebtekarm_ir: خدا قوت به امدادگران عزیز ، شما امروز بازوی پرتوان مردم ایران برای رسیدگی وکاهش آلام هموطنان سیل زده هستید. https://t.co/…

RT @ebtekarm_ir: نامگذاری #روز_طبیعت بابت یادآوری حق و خدمات عظیم طبیعت صورت گرفت. امسال طبیعت قدرت خودش را در بارندگی بی نظیر و #سیل نشان…

RT @isna_farsi: ابتکار: تاب‌آوری اجتماعی به جوامع محلی کمک می‌کند از بحران‌های سخت مانند سیل اخیر عبور کنند، تلاش می‌کنیم تا این طرح با قوت…

RT @ebtekarm_ir: ماجرای سیل غم بار گلستان و نظرات برخی کاربران باعث شد سیر تحولات سیاستهای مدیریت جنگل را در #رشتو بیان‌کنم.موضوع مدیریت جن…