All deleted tweets from politicians

RT @AidaAhadiany: من میفهمم ازدواج یا زایمان خانواده سلطنتی انگلستان ارزش خبری داشته باشه ولی واقعا خبر «پرینسس سه ساله داداش شش روزه‌‌اش رو بوس کرد» ابدا تو کتم نمیره خبر در سطح بی‌بی‌سی باشه. اینا رو حتی اگر از بالا هم بهتون گفتن باید بعنوان خبر کار کنید، قهر کنید بکوبید رو کیبردها بگید نمیکنیم.

@yasinnamakchian بچه ۱۳ ساله؟! پدرش رو‌ با به جرم کار کشیدن از خردسال زندانی کنن!

RT @ebtekarm_ir: دیروز گزارش تحولات چهل ساله وضعیت زنان را برای جمعی از اساتید دانشگاه های۱۸کشور که بدعوت دانشگاه ادیان و مذاهب امده بودند ارائه کردیم.گفتم تحولات چشمگیر حاصل فضای مساعد پس از انقلاب و سرمایه گذاری برای زنان بوده ولی تلاش و استقامت زنان برای احقاق حقوق خودشان را نباید نادیده گرفت. https://t.co/keqfEv5r2l

RT @ebtekarm_ir: دیروز گزارش تحولات چهل ساله وضعیت زنان را برای جمعی از اساتید دانشگاه های۱۸کشور که بدعوت دانشگاه ادیان و مذاهب امده بودند ارائه کردیم.گفتم تحولات چشمگیر حاصل فضای مساعد پس از انقلاب و سرمایه گذاری برای زنان بوده ولی تلاش و استقامت زنان برای احقاق حقوق خودشان را نباید نادیده گرفت. https://t.co/keqfEv5r2l

RT @ebtekarm_ir: دیروز گزارش تحولات چهل ساله وضعیت زنان را برای جمعی از اساتید دانشگاه های۱۸کشور که بدعوت دانشگاه ادیان و مذاهب امده بودند ارائه کردیم.گفتم تحولات چشمگیر حاصل فضای مساعد پس از انقلاب و سرمایه گذاری برای زنان بوده ولی تلاش و استقامت زنان برای احقاق حقوق خودشان را نباید نادیده گرفت. https://t.co/keqfEv5r2l

دیروز گزارش تحولات چهل ساله وضعیت زنان را برای جمعی از اساتید دانشگاه های۱۸ کشور که بدعوت دانشگاه ادیان و مذاهب امده بودند ارائه کردیم.گفتم تحولات چشمگیر حاصل فضای مساعد پس از انقلاب و سرمایه گزاری برای زنان بوده ولی تلاش و استقامت زنان برای احقاق حقوق خودشان را نباید نادیده گرفت https://t.co/kZwbeBZ6kn

دیروز گزارش تحولات چهل ساله وضعیت زنان را برای جمعی از اساتید دانشگاه های ۱۸ کشور که بدعوت دانشگاه ادیان و مذاهب امده بودند ارائه کردیم.گفتم تحولات چشم گیر حاصل فضای مساعد پس از انقلاب و سرمایه گزاری برای زنان بوده ولی تلاش و استقامت زنان برای احقاق خودشان را نباید نادیده گرفت. https://t.co/7wnZSyVmyj

RT @shrbamani: دربرنامه ٥ ساله سوم شهرداري تهران، #شهرداری باید بازآرایی #خیابان_کامل را داشته باشد که شامل سالانه،حداقل یک خیابان کامل در هر منطقه است وتا پایان #برنامه_سوم هر سال حداقل 22خیابان کامل خواهيم داشت. خيابان كامل در واقع تغيير رويكردي است از #خودرومحوری به #انسان_محوری. https://t.co/R0yk1CmWeE

RT @shrbamani: #شهرداری_تهران ملزم شد تا پایان برنامه سوم پنج ساله، ۳۰درصد از پست‌های مدیریتی را به #زنان محول کند. به #برابری_جنسیتی معتقدم و به این ماده رای مثبت دادم، چرا که سالهاست تبعیض‌های منفی جنسیتی کشور را از نیمی از نیروهای توانمند و زنان را از شکوفا کردن استعدادهایشان محروم کرده است.

RT @fjavid63: در زرقان شیراز ماه شرف نظری 75 ساله، هر روز همسرش قربانعلی محمدی 83 ساله را که از 35 سال پیش نابینا شده به گردش می برد https://t.co/omhuHUjW1R