All deleted tweets from politicians

Politicians

ebtekarm_ir

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست

mowlaverdi

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان | دستیار ویژه‌ی پیشین رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی | معاون پیشین رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: نامه به رهبران سیاسی زن جهان صدای اعتراض زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم /قدردانی از نقش برجسته #زنان در مقابله با ویروس #کرونا women.gov.ir/fa/news/12880/…

RT @ebtekarm_ir: در سال 98 برای #زنان و #خانواده چه کردیم؟ برخی از تلاشها و اقدامات معاونت در همکاری با دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی / معاونت امور زنان و خانواده women.gov.ir/fa/news/12833/ https://t.co/1tCFFcivBv

RT @ebtekarm_ir: این طرح در همه استانهای کشور اجرا میشود: #زنان استان خراسان رضوی در کنار مدافعان سلامت با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تولید ماسک با طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان نظارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا: جهاد دانشگاهی استان #کرونا_را_شکست_میدهیم https://t.co/EtwSTrleQU

RT @ebtekarm_ir: پادکست قرآنی شماره ۳: آیات جنسیت، زنان و خانواده ... و کسانی که مردان و #زنان مومن را با متهم کردن به اعمالی که انجام نداده اند، می آزارند بی تردید بهتان و گناه بزرگی مرتکب می شوند... https://t.co/AGSSR9bo60

RT @ebtekarm_ir: خانواده در خانه؛ صفحه جدیدی در سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای مهارتهای خانواده. برای این روزها که خانواده های آینده نگر و علاقمند به سلامت در خانه هایشان می مانند تا مسئولیت اجتماعی خود را درمبارزه با ویروس #کرونا به انجام‌برسانند. women.gov.ir/fa/news/12794/ https://t.co/Wfuwpy8Cgw