All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: در نشست تخصصی گزارش اقدامات دستگاه ها برای #زنان عشایر و روستایی ارایه شد. مثلا در زمینه سواد مشخص شد فاصله بیسوادی خانمها…

RT @ebtekarm_ir: سخنرانی در اجلاس «زنان و عدالت ، با محور توان افزایی خانواده » در ترکیه. گفتم ایران در زمینه قوانین و سیاستهای حمایتی خان…

RT @ebtekarm_ir: دیروز در مراسم با شکوهی از خدمات شهیندخت #مولاوردی تجلیل شد. گفتم: سیاست ما این است که در زمینه زنان و خانواده مسیر خانم…

RT @ebtekarm_ir: مشاوران امور #زنان و خانواده وزارتخانه ها و سازمانها با برنامه و شاخص فعالیت خواهند کرد. تحقق و پایش عدالت جنسیتی در زمینه…

RT @ebtekarm_ir: معاونت پس از بررسی ها و‌نشستهای کارشناسی با حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه، لایحه اصلاح قانون مدنی در زمینه طلاق را جه…

RT @ebtekarm_ir: معاونت پس از بررسی ها و‌نشستهای کارشناسی با حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه، لایحه اصلاح قانون مدنی در زمینه طلاق را جه…