All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: گزارش کار دادم. از اقدامات معاونت برای زنان روستایی، برای دختران فارغ التحصیل، برای زنان سرپرست خانوار ،برای زنان زندانی ص…

RT @ebtekarm_ir: گزارش کار دادم. از اقدامات معاونت برای زنان روستایی، برای دختران فارغ التحصیل، برای زنان سرپرست خانوار ،برای زنان زندانی ص…

RT @ebtekarm_ir: گزارش کار دادم. از اقدامات معاونت برای زنان روستایی، برای دختران فارغ التحصیل، برای زنان سرپرست خانوار ،برای زنان زندانی ص…

RT @ebtekarm_ir: روستای نوره #کردستان ، دولت با حمایت از صندوقهای اعتباری خرد #زنان_روستایی زمینه تحولات بزرگ بدست خود زنان روستایی را فراه…

RT @ebtekarm_ir: در نشست تخصصی گزارش اقدامات دستگاه ها برای #زنان عشایر و روستایی ارایه شد. مثلا در زمینه سواد مشخص شد فاصله بیسوادی خانمها…

RT @ebtekarm_ir: اطلس وضعیت زنان و خانواده کشور با سطح تفکیک استانی، شهری و روستایی توسط معاونت ریاست جمهوری در امور #زنان و #خانواده تدوین…

امروز نوبت البرز است . حضور در روستا طاووسیه ، بازدید از فعالیتهای کار افرینی زنان روستایی اولین برنامه امروز خواهد بود. با ما همراه شوید.

RT @ebtekarm_ir: اطلس وضعیت زنان و خانواده کشور با سطح تفکیک استانی، شهری و روستایی توسط معاونت ریاست جمهوری در امور #زنان و #خانواده تدوین…

RT @ebtekarm_ir: اطلس وضعیت زنان و خانواده کشور با سطح تفکیک استانی، شهری و روستایی توسط معاونت ریاست جمهوری در امور #زنان و #خانواده تدوین…

RT @ebtekarm_ir: امروز در مراسم روز جهانی زن روستایی گزارشی از اقدامات یکساله معاونت با همکاری دستگاه های اجرایی برای زنان‌ روستایی ارایه م…