All deleted tweets from politicians

Politicians

ebtekarm_ir

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست

mowlaverdi

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان | دستیار ویژه‌ی پیشین رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی | معاون پیشین رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

شورای برنامه ریزی یاسوج ، کهگیلویه و بویر احمد/ طرح و تصویب سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده

شورای برنامه ریزی یاسوج ، کهگیلویه و بویر احمد/ طرح و تصویب سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید…

RT @NILUFARG2: کمپین #تاروپود_زندگی توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز به کار کرد. هدف این کمپین حمایت از هنر دست دختران…

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دس…

RT @ebtekarm_ir: در مورد #دختر_آبی معاونت زنان و خانواده از هفته گذشته پیگیر وضع این دختر در بیمارستان بود که امیدوارم حالش بهبود یابد. دس…