All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl

RT @ebtekarm_ir: 🌾اینفوگراف تولید ۱۲۰ محصول سالم و استاندارد توسط #زنان روستایی و عشایر با حمایت وزارت جهادکشاورزی و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ☘ زنان ایرانی به عنوان محافظان سلامت جامعه و خانواده و محیط زیست وارد میدان محصولات سالم شده و تاکنون ۴۸ برند غذایی ایجاد کرده اند. https://t.co/dLYCQEr7Wl