All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرش…

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرش…

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرش…

مانیفیست فاشیسم #نتانياهو در خاورمیانه واکثر نقاط جهان،یک حقیقت ساده وجود دارد: جایی برای ضعیفان نیست.ضعیفان نابود میشوند، قتل عام میشوند و از صفحه تاریخ حذف میشوند؟قدرتمندان زنده میمانند،به قدرتمندان احترام میگذارند،با قدرتمندان پیمان میبندندو در آخر با قدرتمندان به صلح میرسند

یکی از خطاهای بسیار بزرگ این است که وقتی کاستی‌ و ناکارآمدی در جایی می‌بینیم، اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد، تغییر مدیر است که معمولاً به دلیل رقابت‌های #سیاسی طرفدار زیاد دارد

RT @MZargarpour: به‌عنوان یه پدر خوشحالم که در دستشویی مردانه هم همچین جایی رو پیش‌بینی کردن #تغییر #فرهنگ ift.tt/2ujhbUL https://…