All deleted tweets from politicians

برای بار چندم می گویم خانم‌ رضایی هیچگونه رابطه فامیلی، اعم از نسبی و سببی با من ندارد و اگر هم به جایی رسیده به اتکای همت، توان و ظرفیت خودش و معدود فرصتهایی که در این دولت برای جوانان فراهم شده است. چطور به خود اجازه می دهید به یک زن متاهل و نجیب چنین عنوانی را نسبت دهید؟!

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرشار از زیبایی، عفاف و هویت است. https://t.co/GKiQ4p3AAj

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرشار از زیبایی، عفاف و هویت است. https://t.co/GKiQ4p3AAj

RT @ebtekarm_ir: یلدا شب شکر و شادی، امید و دعا، بر همه مبارک. امشب جایی مهمان بودیم که میزبان لباس سنتی بختیاری پوشیده بود. لباس سنتی سرشار از زیبایی، عفاف و هویت است. https://t.co/GKiQ4p3AAj

مانیفیست فاشیسم #نتانياهو در خاورمیانه واکثر نقاط جهان،یک حقیقت ساده وجود دارد: جایی برای ضعیفان نیست.ضعیفان نابود میشوند، قتل عام میشوند و از صفحه تاریخ حذف میشوند؟قدرتمندان زنده میمانند،به قدرتمندان احترام میگذارند،با قدرتمندان پیمان میبندندو در آخر با قدرتمندان به صلح میرسند

یکی از خطاهای بسیار بزرگ این است که وقتی کاستی‌ و ناکارآمدی در جایی می‌بینیم، اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد، تغییر مدیر است که معمولاً به دلیل رقابت‌های #سیاسی طرفدار زیاد دارد

RT @MZargarpour: RT @MZargarpour: به‌عنوان یه پدر خوشحالم که در دستشویی مردانه هم همچین جایی رو پیش‌بینی کردن #تغییر #فرهنگ ift.tt/2ujhbUL https://…