All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: امروز سالگرد مرحوم پدرم دکتر تقی ابتکار است. مردی که برای بسیاری از دانشجویان این سرزمین معلمی کرد،از سوی تشکلها به پدر محیط زیست و در بین ایتام به بابا تقی مشهور بود. مردی که با انتخاب های بزرگ و آینده نگری جسورانه خدماتی مانند اموزشهای علمی کاربردی و فنآوری نانو را ماندگار کرد. https://t.co/sNsBlHMZPs

RT @ebtekarm_ir: امروز سالگرد مرحوم پدرم دکتر تقی ابتکار است. مردی که برای بسیاری از دانشجویان این سرزمین معلمی کرد،از سوی تشکلها به پدر محیط زیست و در بین ایتام به بابا تقی مشهور بود. مردی که با انتخاب های بزرگ و آینده نگری جسورانه خدماتی مانند اموزشهای علمی کاربردی و فنآوری نانو را ماندگار کرد. https://t.co/sNsBlHMZPs

RT @ebtekarm_ir: مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست امسال مراسم پانزدهمین دوره جایزه مرحوم دکتر تقی ابتکار را بدلیل مقرارت بهداشتی به تعویق انداخت. جایزه سالانه برای فعالین و محققین محیط زیست بر اساس فراخوان عمومی و رای هیئت داوران اعطإ میشد. امیدوارم با رفع تهدید کرونا بتوانیم مراسم را برگزار کنیم. https://t.co/R7vaGRj4WB

RT @ebtekarm_ir: مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست امسال مراسم پانزدهمین دوره جایزه مرحوم دکتر تقی ابتکار را بدلیل مقرارت بهداشتی به تعویق انداخت. جایزه سالانه برای فعالین و محققین محیط زیست بر اساس فراخوان عمومی و رای هیئت داوران اعطإ میشد. امیدوارم با رفع تهدید کرونا بتوانیم مراسم را برگزار کنیم. https://t.co/R7vaGRj4WB

RT @ebtekarm_ir: مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست امسال مراسم پانزدهمین دوره جایزه مرحوم دکتر تقی ابتکار را بدلیل مقرارت بهداشتی به تعویق انداخت. جایزه سالانه برای فعالین و محققین محیط زیست بر اساس فراخوان عمومی و رای هیئت داوران اعطإ میشد. امیدوارم با رفع تهدید کرونا بتوانیم مراسم را برگزار کنیم. https://t.co/R7vaGRj4WB

RT @ebtekarm_ir: مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست امسال مراسم پانزدهمین دوره جایزه مرحوم دکتر تقی ابتکار را بدلیل مقرارت بهداشتی به تعویق انداخت. جایزه سالانه برای فعالین و محققین محیط زیست بر اساس فراخوان عمومی و رای هیئت داوران اعطإ میشد. امیدوارم با رفع تهدید کرونا بتوانیم مراسم را برگزار کنیم. https://t.co/R7vaGRj4WB

RT @poya_2881: مرکز صلح و محیط زیست پانزدهمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار–اسفند 1398 مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست هر سال از بین تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی،تحقیقاتی،فرهنگی و فناوری براساس رای هیات داوران جوایزی اعطاء می کند. فعالیت های انجام شده می تواند شامل موارد زیر باشد : https://t.co/GQ5IvxmEA4

RT @didbaniran: 🖋اسامی برندگان جایزه دکتر #تقی_ابتکار 🔴 متن بیانیه هیات داوران جایزه دکتر تقی ابتکار اسفند 1397 ◾️ اسامی برندگان جایزه مرحوم تقی ابتکار 👇 didbaniran.ir/fa/tiny/news-6… @ebtekarm_ir https://t.co/EmC9IFhqB7

RT @FNasim3: فراخوان جایزه دکتر تقی ابتکار در کانال تلگرام #معصومه_ابتکار مرحوم تقی ابتکار هنگام فوت بر اثر ناراحتی قلبی، مشاور علوم و فنون #سيد_محمد_خاتمی رییس جمهور وقت بود. t.me/massoumehebtek… https://t.co/jOXgTH0Aqs

RT @FNasim3: فراخوان جایزه دکتر تقی ابتکار در کانال تلگرام #معصومه_ابتکار مرحوم تقی ابتکار هنگام فوت بر اثر ناراحتی قلبی، مشاور علوم و فنون #سيد_محمد_خاتمی رییس جمهور وقت بود. t.me/massoumehebtek… https://t.co/jOXgTH0Aqs