All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: تلاشهای شما بعنوان یک روحانی معتمد مردم در اصلاح فرهنگی بسیار موثر است. معاونت زنان و حانواده پیگیر لایحه تامین امنیت زنان…

RT @ebtekarm_ir: اگاهی مردم دنیا نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی افزایش یافته . کارزار های تحریم کالا و تولیدات اسراییل بسیار گسترش یافته. ظل…

RT @ebtekarm_ir: اگاهی مردم دنیا نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی افزایش یافته . کارزار های تحریم کالا و تولیدات اسراییل بسیار گسترش یافته. ظل…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: بسیار خبر خوب و امید بخشی است. زنان و مردان ، مادران و پدران زیادی به آغوش خانواده برمیگردند. twitter.com/khamenei_fa/st…

RT @BachaKhanMarkaz: ہر چہ دانا کند، کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار—

RT @ebtekarm_ir: خانم لولیتا باغداساریانس با عشق به طبیعت نقاشی های بسیار زیبایی خلق کرده و نمایشگاهی از تابلوها امروز در برج میلاد افتتاح…