All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: بسیار خبر خوب و امید بخشی است. زنان و مردان ، مادران و پدران زیادی به آغوش خانواده برمیگردند. twitter.com/khamenei_fa/st…

RT @BachaKhanMarkaz: ہر چہ دانا کند، کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار—

RT @ebtekarm_ir: خانم لولیتا باغداساریانس با عشق به طبیعت نقاشی های بسیار زیبایی خلق کرده و نمایشگاهی از تابلوها امروز در برج میلاد افتتاح…

ہر چہ دانا کند، کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار—

RT @ebtekarm_ir: دیروز در شیراز از یکی از بزرگترین و موفقترین موسسات خیریه حمایتی زنان سرپرست خانوار دیدن کردم. خانمهای شاغل بسیار راضی ب…

امیدوارم آقای روحانی در زمان حضور در خانه ملت بسیار شفاف مسائل رو با مردم مطرح کند نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند و آنها از هر طیف سیاسی و تفکری می خواهند که آقای روحانی مسائل و مشکلات موجود را با لیست اسامی افرادی که در حوزه اقتصادی اختلال ایجاد کردند را افشا نماید #شفافیت