All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: سریال بی بی مریم بختاری با اقتباس از کتاب ارزشمند خانم دکتر سالطانی پس از ۱۶سال پژوهش وانتشار کتاب بالاخره سریال بانوی س…

RT @ebtekarm_ir: سریال بی بی مریم بختاری با اقتباس از کتاب ارزشمند خانم دکتر سالطانی پس از ۱۶سال پژوهش وانتشار کتاب بالاخره سریال بانوی س…

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی رو…

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی رو…

RT @ebtekarm_ir: این خاک گهر بار که ایران شده نامش شیری است که در بین دو دریاست کنامش یک بیت از شعر زیبای استاد زبان فارسی مسکو، بانوی رو…

RT @ebtekarm_ir: با پرواز بانوی فداکار پوران شریعت رضوی، برای معلم عزیز انقلاب دکتر علی شریعتی مهمانی دیر آشنا از راه می رسد. به خانواده ها…

RT @saeedrh72: صدای بانوی زلزله زده که مدام میگوید جانم فدای #رهبر #همدردم https://t.co/5c3SB8jRoa

RT @SharghDaily: زهرا نعمتی، بانوی کماندار تیم ملی تیروکمان معلولان در رقابت‌های قهرمانی جهان که در پکن چین برگزار می‌شود، به مدال ط…

RT @Mdoai: بانوی جنگل‌بان، کژال کریمی: زندگی و کار در جنگلهای زاگرس رابا پزشکی هم عوض نمی‌کنم او کارشناس ارشد اکولوژی #جنگل اس…

RT @ARG_AFG: رئیس‌جمهور و بانوی اول کشور با کودکان یتیم دیدار کردند. رئیس جمهور به آنان گفت که والدین شما بخاطر وطن قربانی دادند…