All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: امروز سند ارتقا وضعیت #زنان و خانواده #ایلام در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد. مطالعات دانشگاه ایلام نشان میدهد این استان به نسبت جمعیت، رتبه اول دختران با تحصیلات عالی کشور را داراست. ایلام بیستمین استانی است که صاحب این سند به معنای برنامه محوری در حوزه زنان می شود. https://t.co/Hthn7BTSql

RT @ebtekarm_ir: امروز #ایلام هستم .در استان ایلام نرخ بیکاری از ۱۷/۶ ٪در سال ۹۱ الان به ۸/۱ ٪ رسیده . نرخ سرمایه گذاری حدود ۲۰۰٪ افزایش داشته از استانهای برتر در امنیت سرمایه گذاری . در سالجاری ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، در اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز ، پتروشمی، کشاورزی و صنایع

RT @ebtekarm_ir: امروز سند ارتقا وضعیت #زنان و خانواده #ایلام در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد. مطالعات دانشگاه ایلام نشان میدهد این استان به نسبت جمعیت، رتبه اول دختران با تحصیلات عالی کشور را داراست. ایلام بیستمین استانی است که صاحب این سند به معنای برنامه محوری در حوزه زنان می شود. https://t.co/Hthn7BTSql

RT @ebtekarm_ir: امروز #ایلام هستم .در استان ایلام نرخ بیکاری از ۱۷/۶ ٪در سال ۹۱ الان به ۸/۱ ٪ رسیده . نرخ سرمایه گذاری حدود ۲۰۰٪ افزایش داشته از استانهای برتر در امنیت سرمایه گذاری . در سالجاری ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، در اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز ، پتروشمی، کشاورزی و صنایع

امروز #ایلام هستم .در استان ایلام نرخ بیکاری از ۱۷/۶ ٪در سال ۹۱ الان به ۸/۱ ٪ رسیده . نرخ سرمایه گزاری حدود ۲۰۰٪ افزایش داشته از استانهای برتر در امنیت سرمایه گزاری . در سالجاری ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گزاری شده، در اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز ، پتروشمی، کشاورزی و صنایع.

بازدیذ از اورژانس و اجتماعی و گفتگو با فعالین اقنصادی و صنایع دستی شورای اداری #ایلام و گفتگوی ملی خانواده انجام شد. اینهم صحنه هایی از اسمان بیکران ایلام. https://t.co/qZaHKRbAPr

شورای اداری ایلام

افتتاح ستاد# دکتر_روحانی در استان #ایلام بخش #هلیلان https://t.co/ZVhrN0Jec0

RT @oladghobad_f: RT @oladghobad_f: فردا مورخ ۹۶/۲/۱۰در جمع مردم شریف و غیور استان ایلام برنامه سخنرانی در ستاد دکتر روحانی دارم #تا_۱۴۰۰_با_روحانی https://…