All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: امروز دیدار مجازی با ۳۱ مدیر کل امور بانوان استانهای کشور جهت پیگیری اجرای سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده ، طرحهای توان افزایی تشکلها، تاب آوری اجتماعی و اشتغال زایی و گفتگوی ملی خانواده. twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: امروز دیدار مجازی با ۳۱ مدیر کل امور بانوان استانهای کشور جهت پیگیری اجرای سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده ، طرحهای توان افزایی تشکلها، تاب آوری اجتماعی و اشتغال زایی و گفتگوی ملی خانواده. twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: الان در شورای برنامه ریزی استان سمنان بررسی و تصویب سند ارتقإ وضعیت #زنان و #خانواده استان، با حضور استاندار و مدیران ارشد. این بیست و نهمین #سند_ارتقإ_وضعیت_زنان_و_خانواده است که تصویب میشود twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: RT @ebtekarm_ir: الان شورای برنامه ریزی استان تهران روند تصویب اولین سند ارتقإ وضعیت زنان را ببینید. twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: تصویب سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده استان یزد در شورای برنامه ریزی/ دختران در آموزش عالی پیشی گرفتند/ اشتغال دختران فارغ التحصیل موضوع مهم برنامه https://t.co/X1Hlgb9Wk4

شورای برنامه ریزی یاسوج ، کهگیلویه و بویر احمد/ طرح و تصویب سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده

شورای برنامه ریزی یاسوج ، کهگیلویه و بویر احمد/ طرح و تصویب سند ارتقإ وضعیت زنان و خانواده twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و بقیه در نوبت هستند. twitter.com/ebtekarm_ir/st… https://t.co/EVvvGIGzMX

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و بقیه در نوبت هستند. twitter.com/ebtekarm_ir/st… https://t.co/EVvvGIGzMX

RT @ebtekarm_ir: هر استان یک برنامه برای ارتقإ وضعیت زنان و خانواده دارد. تاکنون در ده استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و بقیه در نوبت هستند. twitter.com/ebtekarm_ir/st… https://t.co/EVvvGIGzMX