All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: ممنون از تذکر شما اقای آذری، آموزش مهارتهای رفتاری و تربیتی بسیار اهمیت دارد و همه دستگاه ها در این زمینه باید تلاش کنند.…

RT @ebtekarm_ir: مقابله با خشونت علیه زنان یکی از استراتژی های معاونت است. ۱) همکاری با آموزش و پرورش برای ارتقای خود باوری و خود مراقبتی۲)…

RT @ebtekarm_ir: تعصبات و برخوردهای سیاسی مانع شده فرزندان ما آموزش‌های لازم برای خودمراقبتی را ببینند. آموزش و آگاهی به کودکان و نوجوانان…

RT @ebtekarm_ir: کرمان/افتتاح مرکز دائمی آموزش مهارتهای زندگی و سلامت اجتماعی برای مدد کاران و مدد جویان سازمان بهزیستی و آزاد / گفتگوی مل…

RT @ebtekarm_ir: هنرهای دستی پته و سوزن دوزی کرمان با آموزش و مهارت افزایی و بازار یابی جان تازه ای گرفته https://t.co/vZvSNF2wLm

RT @ebtekarm_ir: اینفوگرافهای تحولات جامعه زنان ایرانی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی / ۱) آموزش عمومی : در سالهای قبل از انقلاب ۳۸/۶ ٪ دختران…

RT @ebtekarm_ir: اینفوگرافهای تحولات جامعه زنان ایرانی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی / ۱) آموزش عمومی : در سالهای قبل از انقلاب ۳۸/۶ ٪ دختران…