All deleted tweets from politicians

ציוץ: כמה חודשים אחרי שמונה לשר המשפטים אבא שלי סיפר לי שהוא החליט למנות את איימי פלמור לראש מחלקת החנינות. ״לא הכרתי אותה קודם,״ אמר, ״אני לא יודע למי היא מצביעה, אבל היא חכמה, מוכשרת, מקצוענית, הגונה ולא-פוליטית.״ מאז אני עוקב אחריה. מעטים עובדי המדינה שמרשימים כמוה.