All deleted tweets from politicians

אני כואב את פטירתה של יפה גליק, אשתו של חברי הטוב ח"כ יהודה גליק, שהייתה קרן אור בחייהם של כל מכיריה,דמות מעוררת השראה, אישה עדינה עם אישיות חזקה מפלדה. ביתה היה פתוח לכל אחד,ברוחב לב שאפשר לשמוע עליו רק בסיפורים. "חבל על דאבדין ולא תשכחין".

RT @Channel2News: חברת החדשות של ערוץ 2 מודיעה בצער רב על פטירתה בטרם עת של חברתנו טטיאנה הופמן, מעמודי התווך המוערכים והמזוהים של הח…