All deleted tweets from politicians

Ayman Odeh (israel) tweeted :

יש רגש אנושי מעבר לדיכוטומיה של ערבים ויהודים - האנושות. הכרתי את נחמה, אישה חמה ואוהבת אדם https://t.co/RywdLX4MSJ

עוד לא ברור עד כמה הידיעות אודות מעצר ערבים מירושלים בחשד להצתות היא נכונה! אבל, אל לנו לשכוח את סצנת "טרור המציתים" של נתניהו- ארדן- אלשיך מ-2016 ואשר הסתיימה בכלום!. גם כך שרב, ולא חסר הסתה, הרי אין ספק שזו מציתה!

ברכות לשר @giladerdan1 , דבר אחד לפחות הוא למד מהשרפה בכרמל הפעם דבר ראשון לא להאשים ערבים בהצטוט

שתפו! המצלמות הנסתרות שהליכוד התקין במאות קלפיות ביישובים ערבים הם פגיעה קיצונית בחשאיות הבחירות וניסיון להרתיע אזרחים מלממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע. הם מפחדים. ויש להם סיבה טובה. אם ננהר בהמונינו להצביע נוכל לסלק את ביבי וחבורת הגזענים שסביבו. צאו להצביע! https://t.co/Y6ZFu3judi

RT @eran_singer: שבת תרבות ראשונה הבוקר בבאקה אלע'רביה: מעבר לכותרות היפות (אולמרט: 'מנהיגים ערבים אמרו לי שאיראן רוצה שביבי יישאר רה"מ') ה…

RT @bezalelsm: הדבר הזה הוא פשוט לא יאומן כי יסופר. גם טפשות וגם רשעות. @IL_police גיבורה על יהודים ופחדנית על ערבים. אזלת יד בשער הרחמים ו…

מציעה לכל חבריי וגם לאלה שאינם חבריי בכנסת, להפסיק לתת לגיטימציה לשאלה הבזויה, "האם תשבו עם ערבים?". מה נהיה, אתם בוחנים עכשיו כניסה לקואליציה לפי גזע ומוצא? ל-20% מאזרחי ישראל, הערבים, אין עמדות ודעות? הם כולם... facebook.com/508516607/post…

RT @JudgeDan48: פשע שנאה לאומני הבוקר בעיר העתיקה, אבל לא תשמעו על זה בעיתונות כי זה היה סתם ערבים שניסו לשרוף למוות יהודים. https://t.co/6…

לפי המודעה הזאת 33% ממה שמזוז עשה כחבר ממשלה זה לקלל ערבים

נתונים מזעזעים מדוח המועצה לשלום הילד.אחד מחמישה ילדים יהודים מתחת לקו העוני.שנים משלושה ילדים ערבים בישראל מתחת לקו.ושר האוצר מסביר לנו על מצב כלכלי מצוין.ממשלת ישראל ונתניהו בראש :-אתם מנותקים!הגיע זמנכם לפנות ולאפשר שינוי.